CZEN

Yorkshire terriéři

Perské kočky

Galerie

Nabídka

Kontakt

Odkazy
Diskuse

Jsem ráda, že se ukazuje lidem, jak je dobře, když se člověk nevzdá a vytrvá. Že i proti mašinérii se lze postavit. Je tu ten silný apel známý už z Formanova Přeletu nad kukaččím hnízdem: aspoň jsem to zkusila.

Počítala jsem s tím, že to bude na dlouho. A byla jsem obeznámena s faktem, že to může dopadnout jakkoli. Ale nic to nemění na tom, že jsem jednoho dne dospěla do bodu, kdy jsem se rozhodla. Hodně lidí mi říkalo: hele, raději měj klid, vždyť se nemusíš nervovat, bude ...tě to stát peníze!

To v té situaci byly už jen pseudopragmatické argumenty. Věděla jsem, že to udělat musím, protože kdybych to neudělala, bude mě to drát víc, než když to celé v sobě zahrabu. Přerostlo to míru, za kterou nejsem ochotna jít.

Je to vše o míře, o osobní hranici. A pak už je to jedno, ať to dopadne, jak to dopadne.

Pravda, něco jsem si představit neuměla, ale nemám moc idealistický názor na naši společnost a praktiky, které v ní vládnou. Takže jsem nebyla až tak moc šokovaná.

Mám na mysli spíš míru, ve které se dějí, nežli princip. Zarazil mě rozsah, v jakém se určité praktiky používají. To, kam až mohou sahat.

Ano, je to boj s větrnými mlýny, s nekonečnými chapadly podsvětí. Každý druhý by to zabalil.........


Členkou Českomoravského klubu chovatelů Yorkshire terriérů jsem byla od r. 1993.

V r. 1997 se v mé chovatelské stanici narodila v prvním vrhu 3 štěňata po Světovém vítězi Nicnak's He's A Keeper. Dva pejsci zůstali doma /Agamennone a Angie Nic Nak Mondeo Animals/a jednoho z nich jsem prodala. Po úspěchu v zahraničí, kde jsem vystavovala ve třídě mladých na Světové výstavě ve Finsku, kde se jeden z nich umístil jako páty ze třinácti přihlášených, začaly v klubu problémy, zřejmě ze strachu, abych neovlivnila velkou část chovatelů, kteří se samozřejmě začali zajímat o krytí mými úspěšnými psy.

Dagmar NOVÁKOVÁ úmyslně neuchovnila jednoho z nich /bonitační komise se skládala z Novákové Dagmar a Olgy Dolejšové/. Jednalo se o zinscenovaný podvod, který bonitační komisi klubu ČMKCHYT byl dokázán třemi nezávislými odborníky a vše bylo písemně předloženo ČMKU.

Vzhledem k mnoha dotazům ze strany chovatelů dokládám díky komu celá kauza vznikla a proč skončila po 10ti letech u "Soudu pro lidská práva ve Štrasburku" - viz. příloha - BONITAČNÍ KARTA (strana 1, strana 2), STANOVISKO ČMKU a VYJÁDŘENÍ Ing. Dostála DrSc.

Toto byl jeden z mnoha důvodů, kdy bylo na přelomu let 1998 a 1999 odvoláno členskou schůzí staré vedení ČMKCHYT a zvoleno nové. Staré vedení se nedalo a svolalo jinou členskou schůzi, na kterou pozvalo jen předem vybrané členy, a na ní se potvrdilo ve funkcích. Výsledkem těchto dvou členských schůzí bylo dvojí zvolené vedení klubu. Českomoravská kynologická unie ač není nadřízeným orgánem klubu ani nemá žádné zákonné či smluvní právo do chodu klubu zasahovat, se postavila za původní vedení klubu s nímž nadále vyřizovala agendu průkazů původu; s novým vedením ČMKU odmítla byť i jen komunikovat. Jako trest za to, že jsem se postavila do čela „vzbouřenců“, byla jsem z klubu vyloučena a od této chvíle byly zamítány veškeré mé žádosti o vydání průkazů původu pro štěňata narozená v mé chovatelské stanici "Mondeo Animals". Jako „bonus“ původní vedení klubu obeslalo ještě zbylé dva kluby sdružující chovatele Yorkshire terrierů, aby si pojistilo, že nebudu přijata za člena u žádného z nich. Tím mi fakticky znemožnilo dále provádět chovatelskou činnost.


11.04.2006 - ČMKU prohrála soudní spor aneb Případ nevydaných rodokmenů.

03.08.2007 - Spory paní Boženy Majerové s ČMKU

09.06.2008 - Ústavní stížnost

02.02.2012 - Štrasburk - Velmi stručně napsáno a doručeno obyčejnou poštou. Myslíte si také jako paní samosoudkyně, že v tomto případě nebyla porušena lidská práva?

Vzhledem k narůstajícím dotazům a mnohdy zkresleným informacím, zveřejňuji podanou stížnost. Na případné dotazy ráda odpovím.Autor: Petr Mikysek, advokát